High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Att skapa förändringsutrymme – projektforum

I tisdags förmiddag så var jag inbjuden till förändringsnätverket hos Svenskt projektforum för att presentera ”Hur man skapar förändringsutrymme eller att leda under stor osäkerhet”. Det var svårt att hitta hur jag skulle begränsa presentationen först, att skapa förändringsutrymme handlar om så många olika saker men till slut valde jag att inrikta presentation på ledarskapet.

Övning och diskussion

Övning och diskussion

 

Anledningen till att fokusera på ledarskap är att Change Management börjar med ledarskap och faller om det finns en brist i ledarskapet.

4 Capabilities Leadership Framework är ett väldigt väl fungerande ramverk för ledare i förändring som kan väldigt kort sammanfattas i fyra kompetenser. Ramverket är skapat av Deborah Ancona, Tom Malone, Wanda Orlikowski och  Peter Senge.  Samtliga är forskare på MIT Sloan Leadership Center och ramverket är ett resultat av fyra års forskning och utprovning av ramverket i en mängd olika organisationer.

Ramverket är synnerligen kraftfullt för att både förstå och integrera de kritiska kompetenser som en ledare behöver för att leda förändringar och flytta organisationen från en Command-and-Control stil till en kultivera och koordinera stil.

De fyra kritiska kompetenserna är:

  • Sensemaking: att förstå sin omvärld
  • Relating: skapa starka relationer till personerna i och kring förändringen
  • Visioning: måla upp en attraktiv bild av framtiden
  • Inventing skapa i form av att  finna och/eller uppfinna vägen dit och hantera alla hinder

Det kom ca 50 erfarna ,öppna och glada projektledare som var nyfikna på att få lära sig mer om att skapa förändringsutrymme.intresserade deltagare

Under workshopen så hann vi definiera vad som gör deltagarna till en effektivare kommunikatör, reflektera över vår egen ledarskapssignatur samt öva på Sensemaking, deltagarna plockade upp det snabbt och med lite mer tid och övning så hade vi haft en kader med projektledare som skulle kunna använda kompetenserna i ledarskapsramverket med bravur.

Glada deltagare i energisk diskussion

 

 

 

 

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se