High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Frågor som utmanar och klargör

Senast när jag föreläste så berättade jag om femårsprojektet som jag startade 2006 att se om det finns ett svar på frågeställningen: ”Trots all material om hur man utvecklar kapacitet och prestationer, varför misslyckas så många organisationer? Hur kan organisationer utvecklas framgångsrikt och vad får dem att stagnera? Framför allt går det att uttrycka detta i pragmatiska principer som en organisation skulle kunna ta till sig”

Nu hade jag inte tänkt mig att någon skulle ställa en fråga om detta eftersom det inte var ämnet men när du har nyfikna och snabbtänkta lyssnare så kan allt hända och frågan dök upp. ”Vad var resultatet? Hittade du de principerna?

Än så länge har jag inte tagit mig tiden för att se om jag skulle kunna uttrycka de erfarenheter och slutsatser jag kommit fram till på ett klart och kärnfullt sätt, så jag hade inte ett klart svar på frågan.

Jag började med att förklara att svaret är så tidskrävande att vi inte hinner gå in på det nu, jag såg massor av relaterade och sammanlänkade ämnen som skulle behöva avhandlas. Medan jag sa det så dök en tanke upp i hjärnan som pockade på uppmärksamhet och en del av hjärnan sa ”Självklart så är det, där har du svaret” En annan del av hjärnan började protestera ”Klarar svaret applicerbarhetstestet? Är abstraktionsgraden för hög? Kommer frågeställaren förstå att svaret behöver tolkas med den kontext frågan ställdes i?”

När man ställs inför en sådan situation så är enda sättet att gå vidare är att testa, experimentera genom att diskutera/kommunicera med en annan person för att få feedback.

Så direkt efter att jag just sagt till min publik att jag inte kan ge ett svar för att jag inte tagit mig tiden att skapa ett kort svar så ändrade jag mig och berättade att det finns ett svar som är framträdande framför allt annat och det är:

Organisationen måste lära sig snabbare än konkurrenterna, med organisationen menar jag alla på samtliga nivåer

 
 
 
 

Anledningar till varför ”Lärandet” är så kritiskt idagsläget:

1. Vi måste lära oss förstå när vår omvärld ändras så att vi inte blir föråldrade. Ett exempel är Svenska Facit med 14000 anställda hade sin höjdpunkt 1970 och 1972 stod de på ruinens brant. Se på Ericsson och Nokia idag, hur uppstickare utkonkurrerade dem.

2. Vi måste lära oss hur vi kan utveckla kapacitet, effektivitet och miljöpåverkan. Det går inte att kopiera Lean, Sex Sigma eller TQM det finns otroligt mycket material om alla förbättringsmetoder men få företag kan säga att de lyckats på samma sätt som företagen de försöker kopiera. Anledningen är att varje organisation är så pass unik att man måste lära sig principerna bakom metoderna samt att uppfinna anpassningarna som behövs för att få saker att fungera i din organisation.

3. Komplexiteten är så hög att idag kan man inte tänka sig fram till en lösning som ger det resultat som man önskar. Du behöver experimentera och lära dig vilken väg bär framåt mot målet.

Lärandet är kärnan i alla dessa fall, Peter Senge införde begreppet lärande organisation in i allas medvetenhet och det visar sig att hans råd är mer aktuella än någonsin.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se