High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Hawthorne effekten en myt – hur påverkar det din ledarskap?

Hawthorne effekten en myt - hur påverkar det din ledarskap?

Senaste veckorna har jag hört flertalet chefer att uttrycka att lättaste sättet att förbättra ett teams kvalitet samt prestationer var att gå och observera dem, i stort spelar det ingen roll vad du som chef gör bara du gör något för enligt Hawthorne effekten så kommer det att ge förbättring i teamet. Det finns även företag som ”hjälper” chefer att utveckla team med hjälp av Hawthorne effekten. Den här sortens myter gör det svårare för chefer att få välfungerande effektiva team. Myter hamnar ofta i samma kategori som önsketänkande – de för sällan utvecklingen framåt.

Hawthorne effekten

Ledarskapsmyter

<= Myterna lever kvar

Bakgrund till Hawthorne experimenten

Western Electric genomförde ett longitudinell forskningsprojekt i sin Hawthorne fabrik i Chicago mellan åren 1924-1933. Tiotusentals med intervjuer och tonvis med data samlades in under dessa år och åtskilliga experiment genomfördes under åren. Western Electric tillverkade utrustning primärt för Bell Telephone Systems vars målsättning var att varje hushåll i USA skulle ha en telefon och att det skulle gå att ringa från kust till kust. Bell Telephone Systems var uppfinningsstugan som skapade en aldrig sinande ström av uppfinningar och Western Electric var tillverkaren som skulle tillverka alla pusselbitar som behövdes för att placera en telefon i varje hushåll.

Över 40 000 personer arbetade på Hawthorne fabriken och tillverkningen av tidens högteknologiska produkter krävde hundratals precisa tillverkningssteg . Western Electric inspirerades av Frederick Taylor och hans tidsstudier och blev en av innovatörerna i att använda sig av ”scientific management”.

Vi testar ändrad ljussättning – ingen effekt

Det intressanta är att det som oftast beskrivs av personer som tar upp hur man kan applicera Hawthorne effekten är ljussättningsexperimentet och hur det ökade produktiviteten hos arbetarna.  Detta är helt osant!  Jag har läst vad som skrevs om forskningen samt granskat forskningsresultaten.  Bilden nedan är från ljusexperimentet 1926 och jag uppmanar dig som läsare att kritiskt granska om produktiviteten ökade när man experimenterade med olika ljussättningar.

(Linjen högst upp visar produktiviteten, linjen längst ned visar ljusstyrkan)
Ljusexperimentet, Bild från Harvards Bibliotek

Ljusexperimentet, Bild från Harvards Bibliotek

 Resultaten är oklara

Elton Mayo från Harvard anslöt 1928 för att hjälpa Western Electric att forska och komma underfund med de resultat man fått fram. Vid denna tidpunkt så hade man blivit väldigt skeptiska på Western Electric att man överhuvudtaget skulle kunna dra användbara slutsatser av all den data som samlats in. Elton Mayo var den forskare vars analyser bäst förklarar vad som hände på Hawthorne, dock är det så att Eltons forskningsassistent Fritz Roethlisberger publicerar en bok 1966 som innehåller det de flesta känner till som ”the Hawthorne Effect”.

Vi tittar på vad för forskning man genomförde.

 

Sex kvinnor i ett rum

Ett av det längsta experimenten var det så kallade ”Relay Assembly Test Room” mellan åren 1927-1932 så arbetade sex kvinnor åtskilt från övriga på fabriksgolvet. Allt arbete de utförde mättes likväl som deras fysiologiska tillstånd. Bland annat provade man hur antalet sömntimmar påverkade produktiviteten. Resultatet var produktiviteten för kvinnorna i testrummet ökade avsevärt under de åren som experimentet pågick, ett annat testrum där fjorton män satt och arbetade visade ingen förbättring eller ökning i prestationer alls och det i rummet genomfördes inga experiment alls.

Slutsatsen från 1966

Slutsatsen som folk kommer ihåg är Hawthorne effekten som fanns i boken från 1966.  (Counseling in an Organization)
Uppmärksamhet =>Ökade prestationer
Ingen uppmärksamhet = Inga ökade prestationer

En alternativ slutsats

Kvinnorna själv sa att de blev bästa vänner i rummet, de fick möjlighet att vara sociala och prata med varandra och styra sitt arbete själv till skillnad från arbetsgolvet i fabriken. Rummet skapade en intim atmosfär där det var enklare att tala med varandra samt att skapa vänskapsband. Med tiden så ökade även produktiviteten i rummet.  Mayo drog slutsatsen att ”de sex individerna blev till ett team och teamet gav sig helhjärtat in i experimenten och samarbetade till fullo:” Dessa kvinnor var i tonåren och var immigranter från Polen, Norge samt andra ställen i europa och hjälpte till att försörja sina familjer.

De fjorton männen i kontrollgruppen ansågs ha kommit överens om att inte överskrida en viss produktionstakt eftersom de inte hade någon vinning i att göra det. Den här tiden hörde både strejker och sabotage i fabrikerna till vanligheten, företagsledningen hade ofta en mekanisk syn på arbetarens roll i organisationen där människan skulle underordna sig fabriken, konflikten mellan ledning och arbetare var en konstant för de flesta.  I fabriken fanns oftast inga team så som vi ser team idag, alla individer och aktiviteter mättes separat och optimerades separat, grupper av personer kunde finnas i arbetet men de var inga team.

Ett tidigt team - kvinnorna i Relay Assembly Test Room

Ett tidigt team – kvinnorna i Relay Assembly Test Room

Så – teamarbete även när det växte fram spontant över åren presterade bättre än alla experiment som ledningen testade med under nio år.
Det är den riktiga lärdomen att ta med – nästa gång någon föreslår att använda Hawthorne effekten för att utveckla produktiviteten så vet du bättre sätt att använda din och teamets värdefulla tid på.

 

Referenser

 • Relay assembly room test operator in Jeffrey A. Sonnenfeld, ”Shedding Light on the Hawthorne Studies,” Journal of Occupational Behavior, Vol. 6, 1985,
 • George Pennock to Dugald Jackson, October 22, 1930, quoted in Richard Gillespie, Manufacturing Knowledge: A History of the Hawthorne Experiments. Cambridge: Cambridge University Press, 1991
 
 
  Skulle dina kollegor ha nytta av att läsa detta?
4 Kommentarer
 1. Mycket intressant. Hur kan en studie bli så missförstådd och ändå så känd? Önsketänker man?

  • Kärnan bakom Hawthorne ”myten” presenterades på 1960 talet av Mayos forskningsassistent och 60talets organisationer brottades med hur man kan bli effektivare. Budskapet fyllde ett ledarskapsvakuum och var tillräckligt enkelt för att kunna ”go viral” vilket den gjorde sannerligen. Hur många forskningsresultat kan vi annars nämna från 20-talet?

 2. Jag skriver en uppsats om de olika organisationsteorierna som finns. Idag har jag läst flera olika artiklar om att Hawthorne-effekten är en myt och jag förstår inte riktigt på vilket sätt. Menar man att det aldrig gjordes en forskning utan man drog enbart en påhittad slutsats eller gjorde man en forskning som inte bevisade att H-effekten egentligen fungerar?

  Väldigt tacksam för ett svar!

  • Det gjordes en hel del forskning på Hawthorne fabriken dock så visade det mesta av forskningen i olika riktningar och det gick inte att dra direkte slutsatser. Det var i detta läge som Mayo klev in i forskningen för att hjälpa GE att förstå forskningsresultaten (samt att sätta forskningen på rätt väg)

   Hawthorne effekten spred sig främst via Mayos forskningsassistent och hans bok som publicerades på 60 talet.

   Mayo själv ansåg att Hawthorne effekten inte var den korrekta förklaringen. Så det visade sig att forskningsassistenten drog slutsatser som inte stöddes av forskningsresultaten eller den huvudsakliga forskaren.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se