High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Hur ValueAtWork kan hjälpa dig och din organisation

Leverera effektivt

  • Skapa högpresterande organisationer
  • Nyttja potentialen i team
  • Hantera komplexitet
Läs mer...

Innovera

  • Föränderlig framtid behöver högre innovationstakt
  • Organisera för innovation
  • Hur du upptäcker möjligheter
Läs mer...

Leda förändring

  • Nytt sätt att utveckla din ledarskap
  • Hantera osäkerhet och förändring
  • Praktiskt sätt att coacha andra.
Läs mer...
Genom att jobba tillsammans med er i er vardag hjälper vi till att se över, förbättra och förnya ert sätt att jobba på och skapar därmed utrymme för kreativitet och tillväxt. Vi hjälper er att hitta hållbara lösningar, hjälper er att införa dem, utvärderar och justerar dem för att på lång sikt få till en bestående förändring som höjer arbetsförmågan och därmed affärsnyttan.

Vi brinner för att tänka systemiskt, dvs. att se helheter genom att lägga ihop systemets delar och se hur helheten beter sig. Vi jobbar utifrån tre perspektiv: Människa, Teknik och Organisation. Vi fungerar ofta i roller som coacher, facilitatorer och experter. Vi söker dig som försöker balansera både lång- och kortsiktig utveckling av verksamheten och som brinner för att förändra och förbättra.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se