High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Arkiv för Föreläsningar Kategorin

Många trotsade vädret för att lära sig systemtänkande och projektdynamik

Många trotsade vädret för att lära sig systemtänkande och projektdynamik

  Trettiotalet tappra själar kom på Elevate workshopen som vi anordnade tillsammans med Avegagroup i Sturegalleria trots vädret.  Kvällens program bjöd på psykologi, simulering av projekt, systemtänkande samt System Dynamics som delsvar på hur kan vi strukturera projekt på ett sådant sätt att vi lyckas med dem.   Under tre timmar så hann med att prova på och få en inblick i följande kapitel i utbildningen som vi erbjuder i Projektdynamik. Varför är vi inte bättre på att leda projekt Ett nytt sätt att se på projekt Kausalitetsnätverket i projekt Simuleringar av projekthändelser Huvudfokus var på att skapa förståelse av […]

Hur High Velocity Organization principer kan användas för att framgångsrikt transformera till ett Agilt sätt att arbeta

Hur High Velocity Organization principer kan användas för att framgångsrikt transformera till ett Agilt sätt att arbeta

  Ett annat perspektiv på agilt arbetssätt En av utmaningarna när man går över till ett nytt sätt att arbeta som förväntas ge högre effektivitet är att alla exempel man ser i böcker och presentationer är av typen ”recept”. Recept är en lista av ett antal steg som den personen följde för att lyckas. Att det finns så mycket recept kommer av att personerna som skriver och förevisar exemplen inte alltid själv kan sätta ord på de bakomliggande principerna för varför det fungerar och de ser inte alla olika variationer som kan förekomma när man försöker få samma resultat i […]

Projektdynamik hela veckan

  Under veckan har jag presenterat grunderna i Projektdynamik för ca 80 projektledare i Sverige och Danmark för ett av nordeuropas största finansföretag. Idag genomförde jag en snabbpresentation av projektdynamik samt hur agila projektmetoder bidrar till att hjälpa projekt att lyckas. Det verkar vara helt intuitivt att förstå grunderna i Projektdynamik samtliga projektledare som är erfarna har fått aha-upplevelser när modellen förklarats och kan känna igen sig i vad som händer från sina projekt.  Sedan var det roligt att se Jurgen Appelos nya presentation, Jurgen var inbjuden som keynote speaker för att ge en inblick i hur arbetet kan förändras.

Projektdynamik – ett annorlunda sätt att se på projekt

Under torsdag kväll hann en trettiotal nyfikna och glada personer att förkovra sig i Projektdynamik. På programmet stod förståelse av dynamiken bakom varför projekt blir försenade eller går över budget samt vad är nyckelorsakerna till att projekt hamnar i onda cirklar med mer och mer defekter och förseningar samt bakgrunden till projekt fastnar på 90% klart. Efter teorin fick alla sätta sig i förarsätet av ett simulerat projekt för att hitta strategier för att nå projektmålen.

Frågor som utmanar och klargör

Senast när jag föreläste så berättade jag om femårsprojektet som jag startade 2006 att se om det finns ett svar på frågeställningen: ”Trots all material om hur man utvecklar kapacitet och prestationer, varför misslyckas så många organisationer? Hur kan organisationer utvecklas framgångsrikt och vad får dem att stagnera? Framför allt går det att uttrycka detta i pragmatiska principer som en organisation skulle kunna ta till sig” Nu hade jag inte tänkt mig att någon skulle ställa en fråga om detta eftersom det inte var ämnet men när du har nyfikna och snabbtänkta lyssnare så kan allt hända och frågan dök […]

Att skapa förändringsutrymme – projektforum

I tisdags förmiddag så var jag inbjuden till förändringsnätverket hos Svenskt projektforum för att presentera ”Hur man skapar förändringsutrymme eller att leda under stor osäkerhet”. Det var svårt att hitta hur jag skulle begränsa presentationen först, att skapa förändringsutrymme handlar om så många olika saker men till slut valde jag att inrikta presentation på ledarskapet.   Anledningen till att fokusera på ledarskap är att Change Management börjar med ledarskap och faller om det finns en brist i ledarskapet. 4 Capabilities Leadership Framework är ett väldigt väl fungerande ramverk för ledare i förändring som kan väldigt kort sammanfattas i fyra kompetenser. […]

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se