High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Arkiv för High Velocity Organization Kategorin

Vattenfallsmetodiken en kostsam myt

Vattenfallsmetodiken en kostsam myt

Om du skulle göra en gissa hur det gick till när vattenfallsmodellen blev världens mest använda modell vad skulle du gissa: Du kanske har redan gissat att varken a eller b är rätt svar? Vad som hände var att Winston Royce skrev en rekommendation på hur stora mjukvaruprojekt borde sätta upp sin utvecklingsprocess. Royce publicerade artikeln 1970 i IEEE PROCEEDINGS WESCON. I dokumentet så beskriver Royce hur utvecklingsarbetet sker först genom att visualisera de två huvuddelarna Analys och sedan till Kodning vilket kunde fungera för små rutiner men inte stora system. För att utveckla stora system och att leverera dem […]

Att designa och påverka kulturen på arbetet

Att designa och påverka kulturen på arbetet

(detta inlägg har inte blivit översatt till Svenska)  Culture a primal force This article has it’s start in a discussion about culture that occured during the MIT Entrepreneur Development Program 2013. Professor Bill Aulet stated something along the following line: ”Culture eats strategy for breakfast and operations excellence for lunch and everything else for dinner” point being that culture is one of the strongest forces in an organisation. It can be a make or break factor for both startups and established companies. It becomes crucial when market conditions change so that a strategy shift is needed.  If that strategy shift […]

Hawthorne effekten en myt – hur påverkar det din ledarskap?

Hawthorne effekten en myt - hur påverkar det din ledarskap?

Senaste veckorna har jag hört flertalet chefer att uttrycka att lättaste sättet att förbättra ett teams kvalitet samt prestationer var att gå och observera dem, i stort spelar det ingen roll vad du som chef gör bara du gör något för enligt Hawthorne effekten så kommer det att ge förbättring i teamet. Det finns även företag som ”hjälper” chefer att utveckla team med hjälp av Hawthorne effekten. Den här sortens myter gör det svårare för chefer att få välfungerande effektiva team. Myter hamnar ofta i samma kategori som önsketänkande – de för sällan utvecklingen framåt. <= Myterna lever kvar Bakgrund […]

Hur High Velocity Organization principer kan användas för att framgångsrikt transformera till ett Agilt sätt att arbeta

Hur High Velocity Organization principer kan användas för att framgångsrikt transformera till ett Agilt sätt att arbeta

  Ett annat perspektiv på agilt arbetssätt En av utmaningarna när man går över till ett nytt sätt att arbeta som förväntas ge högre effektivitet är att alla exempel man ser i böcker och presentationer är av typen ”recept”. Recept är en lista av ett antal steg som den personen följde för att lyckas. Att det finns så mycket recept kommer av att personerna som skriver och förevisar exemplen inte alltid själv kan sätta ord på de bakomliggande principerna för varför det fungerar och de ser inte alla olika variationer som kan förekomma när man försöker få samma resultat i […]

Projektdynamik hela veckan

  Under veckan har jag presenterat grunderna i Projektdynamik för ca 80 projektledare i Sverige och Danmark för ett av nordeuropas största finansföretag. Idag genomförde jag en snabbpresentation av projektdynamik samt hur agila projektmetoder bidrar till att hjälpa projekt att lyckas. Det verkar vara helt intuitivt att förstå grunderna i Projektdynamik samtliga projektledare som är erfarna har fått aha-upplevelser när modellen förklarats och kan känna igen sig i vad som händer från sina projekt.  Sedan var det roligt att se Jurgen Appelos nya presentation, Jurgen var inbjuden som keynote speaker för att ge en inblick i hur arbetet kan förändras.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se