High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Arkiv för Project Dynamics Kategorin

Vattenfallsmetodiken en kostsam myt

Vattenfallsmetodiken en kostsam myt

Om du skulle göra en gissa hur det gick till när vattenfallsmodellen blev världens mest använda modell vad skulle du gissa: Du kanske har redan gissat att varken a eller b är rätt svar? Vad som hände var att Winston Royce skrev en rekommendation på hur stora mjukvaruprojekt borde sätta upp sin utvecklingsprocess. Royce publicerade artikeln 1970 i IEEE PROCEEDINGS WESCON. I dokumentet så beskriver Royce hur utvecklingsarbetet sker först genom att visualisera de två huvuddelarna Analys och sedan till Kodning vilket kunde fungera för små rutiner men inte stora system. För att utveckla stora system och att leverera dem […]

Många trotsade vädret för att lära sig systemtänkande och projektdynamik

Många trotsade vädret för att lära sig systemtänkande och projektdynamik

  Trettiotalet tappra själar kom på Elevate workshopen som vi anordnade tillsammans med Avegagroup i Sturegalleria trots vädret.  Kvällens program bjöd på psykologi, simulering av projekt, systemtänkande samt System Dynamics som delsvar på hur kan vi strukturera projekt på ett sådant sätt att vi lyckas med dem.   Under tre timmar så hann med att prova på och få en inblick i följande kapitel i utbildningen som vi erbjuder i Projektdynamik. Varför är vi inte bättre på att leda projekt Ett nytt sätt att se på projekt Kausalitetsnätverket i projekt Simuleringar av projekthändelser Huvudfokus var på att skapa förståelse av […]

Projektdynamik – ett annorlunda sätt att se på projekt

Under torsdag kväll hann en trettiotal nyfikna och glada personer att förkovra sig i Projektdynamik. På programmet stod förståelse av dynamiken bakom varför projekt blir försenade eller går över budget samt vad är nyckelorsakerna till att projekt hamnar i onda cirklar med mer och mer defekter och förseningar samt bakgrunden till projekt fastnar på 90% klart. Efter teorin fick alla sätta sig i förarsätet av ett simulerat projekt för att hitta strategier för att nå projektmålen.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se