High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

High Velocity Organizations

Utbildningar

High Velocity Principles

>

Projektdynamik

>

Innoverande team

>

Visuell ledning
Hur kan du designa arbetet och organisationen så
att ni presterar bättre och lär er snabbare?
Läs mer →
Hur kan din organisation sätta upp projekt
och program som lyckas?
Läs mer →
Hur skapar du team som
innoverar och leder?
Läs mer →
Hur skapar du transparans i din organisation på ett sätt som frigör tid och energi samt öppnar upp för distribuerat ledarskap?

Pedagogik och lärandefilosofi

Vi tror på applicerad och interaktiv inlärning via experiment, diskussioner och reflektion med många feedback cykler. Under utbildningen så använder vi oss av case beskrivningar både i pappersform samt video, praktiska experiment, simulationer samt genomför och utnyttjar det vi lärt oss praktiskt inne i klassrummet förutom diskussioner och grupparbeten. Allt detta för att ge dig som deltagare bästa möjliga utgångsläge att applicera dina lärdomar på arbetet. Ofta krävs förstudier samt att vi rekommenderar självstudier efter kursen.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se