High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Hur High Velocity Organization principer kan användas för att framgångsrikt transformera till ett Agilt sätt att arbeta

Hur High Velocity Organization principer kan användas för att framgångsrikt transformera till ett Agilt sätt att arbeta

 

Ett annat perspektiv på agilt arbetssätt

En av utmaningarna när man går över till ett nytt sätt att arbeta som förväntas ge högre effektivitet är att alla exempel man ser i böcker och presentationer är av typen ”recept”. Recept är en lista av ett antal steg som den personen följde för att lyckas. Att det finns så mycket recept kommer av att personerna som skriver och förevisar exemplen inte alltid själv kan sätta ord på de bakomliggande principerna för varför det fungerar och de ser inte alla olika variationer som kan förekomma när man försöker få samma resultat i andra organisationer. Under flera konsultengagemang har jag upplevt hur stora komplexa projekt har startat övergången till ett Agilt arbetssätt för att få problem under resan och alla exempel de har haft till sitt förfogande har varit av typen ”recept”, det finns många väldigt duktiga Agila coacher men om man inte har förståelse för principerna bakom transformationen så är det svårt att sätta ord på saker och det märker uppdragsgivaren som kan bli osäker på sin coach.

Behov av en djupare förståelse

Vi behöver ett djupare perspektiv på hur vi går tillväga för att transformera organisationer, projekt och teams sätt att arbeta på. Detta perspektiv behöver bygga på en stabil och vetenskaplig teori som kan förklara hur och varför saker sker.
Om jag kommer in tidigt i projekten så är det här något jag tar tid att gå genom med uppdragsgivaren och cheferna för det är nästan endast i början av initiativen som de har tillräckligt med reflektionstid att ta in detta. När projekten väl har startat kan det vara att alla hamnar i sprinterläge och hinner knappt andas.

Att leda en transformation till Agilt arbetssätt

Min erfarenhet kommer nästan endast från stora globala organisationer med enormt komplexa systemlandskap. Det finns säkert fall där cheferna som leder en liknande transformation kan göra det parallellt med andra sysslor men om du arbetar i en större organisation så skulle jag aldrig rekommendera det.

Transformationen är en ansträngning som kostar tid och pengar samt bör planeras in på samma sätt som ny funktionalitet som skall byggas, det kommer att kräva hela din uppmärksamhet och kompetens att lyckas med detta.

 

Två transformationsdimensioner

Alla transformationer till ett effektivare sätt att arbeta (TQM, Six Sigma, Lean, Scrum etc..) har två skilda dimensioner:

  • Arbetsmetodik och organisationsdesign. Exempel: Scrum, RUP, Crystal. Metoderna ger oss en ram för hur vi arbetar. Dessa metoder är ganska generella
  • Förbättringar av hur vi utför vårt arbete. Inom mjukvarutveckling så vore detta: parprogrammering, Specification By Example, BDD, TDD, ATDD, Continious Integration. Dvs Software Engineering Practices. Dessa metoder är specifika för vilken sektor vi befinner oss inom, det är inte säkert att byggbranschen kan använda sig av parprogrammering när man gjuter en husgrund.

Som chef måste du ta i beräkning att båda dimensionerna behövs för att få en hög effektivitet och om din organisation inte har kompetenser inom Software Engineering Practices så kommer ditt projekt att fastna halvvägs. Min erfarenhet är att de flesta projektledare i större organisationer har ingen kompetens inom vad idag är goda Software Engineering Practices det behövs en eller flera utvecklare som har eller som skaffar sig dessa kompetenser så de kan hjälpa projektledaren att förstå vad som behövs och var bristerna finns.

Där du som chef eller projektledare har stor påverkan är i att sätta målbilden, ramarna för vad som skall göras och hur, förstärka goda beteenden, hjälpa till och bygga upp kompetenserna, koordinera och kultivera distribuerat ledarskap i projektet. Designa organisationen enligt behov och lära dig principerna för hur High Velocity Organizations (HVO) fungerar för att sedan coacha och vara mentor.

Till våren kommer jag att starta både seminarier och utbildningar i djupare förståelse för HVOer men redna nu kan du se grunderna i följande prezi presentation.
Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter.

 

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se