High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Innovationsförmåga

Utbildningar

Innoverande Team

>

4 Capabilities Leadership framework

>

Systemtänkande
Hur skapar du team som innoverar och leder?
Läs mer →
Hur kan du som ledare agera och coacha under situationer med hög osäkerhet eller i förändringssituationer?
Hur kan du föra in en innovationsförstärkande ledarskapsstil?
Läs mer →
Den femte disciplinen för ledare.

Systemtänkande hjälper att se problemens ursprungliga orsaker och ger mod till att söka efter samband mellan dessa.Det är också viktigt att förstå förändringsprocesser och deras påverkan. Inom systemtänkandet är det viktigt att uppmuntra till integritet och samarbete.

Läs mer →

Pedagogik och lärandefilosofi

Vi tror på applicerad och interaktiv inlärning via experiment, diskussioner och reflektion med många feedback cykler. Under utbildningen så använder vi oss av case beskrivningar både i pappersform samt video, praktiska experiment, simulationer samt genomför och utnyttjar det vi lärt oss praktiskt inne i klassrummet förutom diskussioner och grupparbeten. Allt detta för att ge dig som deltagare bästa möjliga utgångsläge att applicera dina lärdomar på arbetet. Ofta krävs förstudier samt att vi rekommenderar självstudier efter kursen.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se