High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Innoverande team

När du behöver team som producerar innovativa lösningar och accelererar i takt med omvärlden

Ingen kan idag förneka att teamen är de som får saker att hända i organisationer. Svårigheten är att skapa team som kan innovera och se bortom sin egen horisont. Forskningen påvisar att det traditionella sättet att se, leda och forma team oftast hindrar oss från att skapa innovativa och högpresterande team.

Mer än 25 års forskning på universiteten MIT och INSEAD möjliggjorde upptäckten och paradigmskiftet om hur man disciplinerat och praktiskt kan skapa team som innoverar med extrem leveransfokus.

Idag har hundratals med team utbildats i sättet att tänka och forma X-team bland annat på Oxfam, Procter & Gamble, Southwest Airlines som är en av de mest innovativa flygbolag, samt Motorolas Razr team som skapade en innovativ och storsäljande produkt.

 

X-team metoden hjälper team att navigera bättre i stora organisationer

X-team principerna hjälper även nya team att bättre förstå, navigera och exekvera i stora och komplexa organisationer. Bland annat har vi med X-team mindset samt principerna hjälpt våra kunder för att utveckla offshoring team till att navigera den komplexa organisation som finns samt att nå en hög förmåga till att leverera.

 

Är du Lean coach, HR coach, utbildningsansvarig, entreprenör, projektledare, linjechef, produktchef?

Arbetar du aktivt i en roll med att förbättra ledarskap, effektivitet eller innovationsförmåga, seminariet kommer attge dig möjlighet att starta egna x-team i organisationen och coacha team och andra coacher.

Har du ansvar för team samt att du är intresserad av utveckla team till att bli effektivare samt mer innovativa? Då är detta för dig.
Ramverket går att förena utan problem med förbättringsramverk som Agila metoder, Lean, Six Sigma mm.

 

Seminarium i Innoverande team (X-team)

Du kommer att lära dig principerna bakom X-team och hur du kan sätta upp egna X-team samt coacha X-team i den egna organisationen.

Hur våra nuvarande tankar om team kan leda goda team till att misslyckas
Skillnaden i tankesätt bakom normala team och X-team
X-Team principerna, så gör använder du dem.
Att skapa och kultivera effektiva X-team
X-team och ledarskap

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla effektivare och mer innoverande team.
Är du i en ledningsposition och behöver öka innovationskraften i organisationen och du kan påverka organisationen kring dig, då är detta för dig.

 

  • Chefer med ansvar för team och som behöver utveckla teamens innovationskraften eller effektiviteten.
  • Produktchefer, produktägare som leder produktteam i behov av att innovera och öka kundnärheten.
  • Agila coacher som vill utveckla sina team.
  • HR coacher som hjälper till att utveckla team eller råder chefer och specialister till att hitta utbildningar

 

 

 

 

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se