High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Många trotsade vädret för att lära sig systemtänkande och projektdynamik

Många trotsade vädret för att lära sig systemtänkande och projektdynamik

 

Trettiotalet tappra själar kom på Elevate workshopen som vi anordnade tillsammans med Avegagroup i Sturegalleria trots vädret.  Kvällens program bjöd på psykologi, simulering av projekt, systemtänkande samt System Dynamics som delsvar på hur kan vi strukturera projekt på ett sådant sätt att vi lyckas med dem.

 

Under tre timmar så hann med att prova på och få en inblick i följande kapitel i utbildningen som vi erbjuder i Projektdynamik.

  1. Varför är vi inte bättre på att leda projekt
  2. Ett nytt sätt att se på projekt
  3. Kausalitetsnätverket i projekt
  4. Simuleringar av projekthändelser

Huvudfokus var på att skapa förståelse av dynamiken bakom varför projekt blir försenade eller går över budget samt vad är nyckelorsakerna till att projekt hamnar i onda cirklar med mer och mer defekter och förseningar samt bakgrunden till projekt fastnar på 90% klart. Efter teorin fick alla sätta sig i förarsätet av ett simulerade projekt.

Vi gick även genom och visade ett av casen där ett företag använt sig av projektdynamik och har gjort besparingar på mer än 9 miljarder kr samt flyttat fram sina positioner på marknaden tack vare att projekten görs på tid och de delar besparingarna med kunderna.

 

 

 

 

Ändra sättet du tänker på och du ändrar världen

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se