High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Om oss

Innovation inte Best Practices

 

We will provide a Disruptive and Creative thinking that will help you to improve and innovate
Ingen verksamhet blir ledande på Best practices i bästa fall sätter det prestationerna på snittnivå och i värsta fall bidrar de till ökade kostnader och sämre produkter och tjänster.
Alla organisationer är unika med sina utmaningar och situationen behöver närmas på så sätt, i vår erfarenhet så ger mönsterlösningar oväntade problem.Idag är komplexiteten inom affärslivet och verksamheten inom de flesta branscher betydligt större än för bara 10-15 år sedan.

You cannot buy a world class Six Sigma system or a turnkey TQM it must be DEVELOPED and INNOVATED from inside.
Alla organisationer och företag letar efter sätt att bli effektivare, snabbare och lönsammare, idag är inte problemet att få information om förbättringsmetoder och verktyg det finns gott om material och hjälp för detta men trots det misslyckas de flesta organisationer att förbättras. Anledningen till detta är att varje organisation är ett komplext system bestående av olika människor, verksamheter, grupperade för att nå de mål som organisationen har inom de värderingsramar som i dagligt tal kallas företagskultur. Varje organisation har sin egen unika DNA och när man genomför förbättringar måste man ta hänsyn till detta. På grund av komplexiteten och organisationens unika utgångsläge så behövs både innovation och systemtänkande.

Systemtänkande

Systemtänkande är både ett förhållningsätt samt ett sätt att tänka kring komplexa och snåriga problem. Efter många år så börjar systemtänkande populariseras och sprida sig även i Sverige. Det finns många avancerade och komplexa förklaringar om vad systemtänkande är. Så här presenterar vi det –

”I skolan lärde du dig analysera problem genom att dela dem i sina beståndsdelar. Systemtänkande lär dig att se helheter genom att lägga ihop systemets delar och se hur helheten beter sig.”

Systemtänkande är i grunden förnuftigt tänkande, alla människor är systemtänkare det är inget ovanligt. Skillnaden är att vi har ett disciplinerat sätt att göra och beskriva detta på samt att testa och predicera möjliga framtidsutvecklingar.

Multidisciplinärt angripssätt: Människa - Teknik - Organisation

MTO står för ett multidisciplinärt perspektiv som alltid måste beaktas när hållbara lösningar är målet. Vi bidrar med kompetens från många olika fält; Psykologi (individ-grupp-organisation), Logistik, Matematik, Simulationer, Process- och förbättringsmetodik.

Kund 2.0

Allt detta ger oss ett annat angreppsätt istället för att vi som konsulter kommer från uppdraget med lärdomarna så ser vi att vår främsta uppgift är att bygga upp er kapacitet istället för att vara beroende av oss. Vi fungerar ofta i roller som coacher, faciliterare och experter. Vi söker dig som försöker balansera både lång- och kortsiktig utveckling av verksamheten och som brinner för utveckla och förbättra.

Företagets historia börjar egentligen med en fråga som ställdes år 1999;

Frågan

Svaret eller....

Telefonsamtalet

Resan

 

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se