High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Rökningen ökar i Sverige – en framtida tidningsrubrik

Rökningen ökar i Sverige - en framtida tidningsrubrik

En väldigt sannolik tidningsrubrik

I somras var jag en vecka på universitetet i St. Gallen och träffade Systemtänkare/ System Dynamiker från hela världen. Jag hann både träffa gamla vänner och möta nya intressanta systemtänkare.

Sista dagen på konferensen medan solen sken så var vi en handful personer som satt och diskuterade resultaten som Aldo Zagonel kommit fram till. Aldo är forskare på det ansedda Sandia National Laboratories i New Mexico och har bland annat undersökt hur rökningsvanor i USA påverkas av generationsväxlingar.

Aldo visade oss den modell som simulerar hur generationsväxlingar påverkar attityder till rökning och när man kalibrerar modellen enligt statistik om rökning och försäljning av cigaretter så får man en indikation hur trenden för rökning ser ut i framtiden om inget annat görs som påverkar rökningen i framtiden.

 

Lagstiftning gav inget resultat

En intressant detalj är att när vi granskade försäljningen av cigaretter i USA från 1900 till 2010 så upptäckte vi att nästan ingen lagstiftning hade någon varaktig påverkan på försäljningen.

På 50-talet så börjar forskningen visa att cigaretter bidrar till cancer – och från 1952 till 1954 så sjunker cigarettförsäljningen men redan fyra år senare 1958 så har cigarettförsäljningen nått nya toppnivåer och åren efter så accelererar försäljningen ytterligare.

Rökning USA 1900-2006


Från 1960 till 2005 så skrivs ett antal rekommendationer och lagar som begränsar hur man får göra reklam för cigaretter men om man granskar vad som inträffat både när allmänheten informerats om hur farligt tobak och nikotin är, samt när man förbjudit reklam så visar sig att cigarettförsäljningen ökar igen efter ett par år. Systemtänkare kallar dessa typer av systemet självreglerande,  när en aktör agerar så kommer systemet eller andra aktörer försöka bringa systemet tillbaks till den tidigare positionen.När Amerikanska hälsovårdsmyndigheten påtalade hur farliga cigaretter är och vad senaste forskningsrönen är så kontrar tobaksbolagen med att misstänkliggöra forskningsrönen samt att så tvivel hos allmänheten.

Att se in i en dyster framtiden

Efter att ha tagit all data om cigarettförsäljning samt statistik om antalet personer som röker in i Aldos modell om hur antalet rökare skiftar beroende på hur många som röker som bidrar till att skapa en bild av att rökning är ofarligt,  hur medvetna vi är om hälsoeffekterna och hur mycket man värderar de upplevda fördelar med rökning.  Enligt Aldos modell så kommer rökningen att öka inom en 10-15 år.

När dagen var slut så började jag kalibrera och anpassa modellen för Svenska förhållanden, vår information om cigarettförsäljningen är inte lika säker som den i USA vi har haft en stor införsel av smuggelcigaretter de senaste 20 åren så jag kan inte använda cigarettförsäljnings-statistiken som i USA versionen av modellen.

För den svenska versionen av modellen använde jag information från SCB, Socialstyrelsen, Swedish Match samt Hälsovårdsmyndigheten om rökning samt statistik.  Enligt simulationen så kommer rökning att öka från och med 2025 ända till 2080 dock inte till samma nivåer vi hade 1970 utan något lägre.  Simulationen tar inte hänsyn till agerande som staten eller andra organisationer kommer att påbörja. Simulationen kan ses som en möjlig händelseförlopp om ingenting görs.

 

Möjligheter finns – System Dynamics modeller som policy hjälpmedel

Modellen visar dock att det inte är försent att ändra på framtiden kan vi agera kraftfullt och på rätt sätt så kan trenden vändas. Enligt modellen är det ungdomarna som kommer att stå för det största antalet nya rökare. Modellen visar även att det är ungdomarna som är den grupp av personer som man bör rikta sig in på att undersöka ungdomars inställning rökning är en tidig indikator på hur stor gruppen av rökare kommer att vara i framtiden.

 

 

 Ytterligare information

The Frank Statement hittar du här

Effekten av förbud mot tobaksreklam hittar du här

generellt om tobaksbolagen har du här

Time artikel om rökning

CNN om rökning

Artikel om CDC nya anti-röknings kampanj

Antiröknings video från 60-talet i USA
[embedplusvideo height=”365″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/lQYQwuCWZZE?fs=1″ vars=”ytid=lQYQwuCWZZE&width=450&height=365&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3664″ /]

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se