High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Systemtänkande och Systemdynamik

Många smarta delar bygger oftast upp ett dumt system. Detta kan exemplifieras med vården där personerna på vårdavdelningarna är både kunniga & motiverade men det totala resultatet ibland blir inte det förväntade och människor både skadas och dör på grund av systemproblem.  Liknande systemproblem finns inom alla större organisation exempelvis bilindustrin där en amerikansk biltillverkare försökte möte hotet från Toyota genom att kräva toppkvalité från alla olika design- och tillverkningsgrupper för deras nya bilar, resultatet blev inte den förväntade superbilen istället fick man bilar som inte fungerade bra när man väl satte ihop dem.
Systemdynamik går ut på att lösa komplexa problem på ett hållbart sätt så att de inte återkommer igen.

Komplexa problem kräver ofta nytt tänkande för att kunna lösas utan oväntade sidoeffekter. Och nytänkande är svårt inom stora organisationer och företag med väl utarbetade metoder och tankemönster. Systemdynamik (System Dynamics) är ett ramverk, ett språk, ett förhållningssätt samt ett tankesätt som tillåter grupper och individer att se och tänka på situationer på ett nytt sätt, komma till nya insikter och lösa komplexa problem.

Vad systemdynamik kan göra för dig

Ledarskap

 • Lär dig att analysera vad för konsekvenser olika beslut kommer att få för att skapa effektiva policyn.
 • Utveckla din förmåga att känna igen organisationsarketyper som skapar långlivade problem.
 • Coacha och utveckla gruppers förmåga till kollektiv problemlösning och därmed skapa smartare lösningar.
 • Utveckla din analysförmåga för att förstå hur beslut och lösningar påverkar din organisation.
 • Lär dig hur du kan designa din organisation för okad effektivitet
 • Utveckla din förmåga att tänka holistiskt och dynamisk.

Transformation

 • Utveckla motorn som driver lärandet i din Lean eller Agila transformation.
 • Utveckla organisation till en lärande organisation
 • Transformera ledningsgruppen till en grupp som samverkar än effektivare
 • Implementera förändringar effektivt
 • Minska kritiska ledtider i din innovation- och produktutvecklingsprocess.
 • Öka innovationstakten inom organisationen

Verksamhetssimulering

Verksamhetssimulering innefattar både ledningssimulatorer för träning av chefer och ledare samt skapande av simulatorer för att analysera hur olika strategier/policyn eller beslut utfaller i verkligheten.

 • Simulera olika marknads- eller produktstrategier
 • Skapa projektsimulatorer för att ge beslutsunderlag vid förändringar och förhandling
 • Simulera hur olika organisationsförändringar faller ut för att hitta bästa lösningen.

 

Var systemdynamik används

Några exempel var Systemdynamik används runt om i världen.

Strategiarbete

 • Världens största fond, Norska Oljefonden är ett resultat av en systemdynamikanalys.
 • Bevarandet av Norska fiskevatten
 • Australiensiska Försvaret
 • Energipolicy i USA
 • Pandemipolicy i USA
 • Nya sjukvårdspolicyn i USA
 • Klimatpolicyframtagning och förhandling
 • Harley Davidsons marknadsstrategi byggdes på systemtänkande och systemdynamik
 • Blueray vs HDDVD, affärsbesluten på blueray sidan underbyggdes av en systemdynamik simulator.
 • Onstar, flera alternativ testades med hjälp av systemdynamik innan skapandet av Onstar som ett separat företag som stödjer GMs bilmärken.

Utveckling & Innovation

 • Harley Davidsons lean arbete och utveckling av produkter.
 • Projektledning och styrning hos Fluor en av världens största teknikbolag
 • Projektstyrning hos Amerikanska flottan samt Royal Dutch Shell
 • Lean innovation hos Intel
 • Processinnovation hos DuPont
 • Läkemedelsframställning och forskning hos flera bolag
 • Tjänsteutveckling flertalet IT bolag i Indien

Operationell effektivitet

 • Amerikanska försvarets livscykelhantering av flygplan och fordon
 • Underhållsprocesser för oljeraffinaderier
 • Teststrategi hos Microsoft
 • Skogsindustrin i Finland
 • Effektivisering av patientflöden i Holland
 • Effektivisering av dialysbehandling i USA

Offentlig sektor

 • Stadsplanering för att designa bort ghetton i USA
 • Effektivisera domstolsväsendet i Holland
 • Miljö- och turistpolicyn för naturområden i Norrland
 • Elimination av polio i världen
 • Leverera medicin i katastrofområden
 • Effektivisering av dialysbehandling i USA & Saudiarabien
 • Policyn för effektiv hantering av Rift Valley Virus i Afrika

 Vad vi kan göra för dig

Utbildning

 • Vi håller Interna utbildningar hos dig där ni arbetar med riktiga case från er vardag.
 • Vi utbildar nyckelpersoner i SystemsThinking och System Dynamics enligt train the trainer konceptet så att ni utvecklar er kapacitet och blir oberoende av konsulter
 • Vi coachar nyckelpersoner för att accelerera lärandet och förmågan hos era nyckelpersoner.

Genomförandestöd

Vi bistår med konsultstöd under olika genomförandeaktiviteter

Utveckling av simulatorer

Vi kan skapa olika simulatorer för olika behov ledarskapsutbildning, strategisimulatorer eller verksamhetssimulatorer.

 

Vad du kan göra på egen hand

I den länkade blogginlägget finns information om böcker och material du kan använda om du vill lära dig Systemtänkande och Systemdynamik på egen hand.   Läs mer om vad du kan göra.

 

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se