High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Posts Tagged riskanalys

Projektdynamik – ett annorlunda sätt att se på projekt

Under torsdag kväll hann en trettiotal nyfikna och glada personer att förkovra sig i Projektdynamik. På programmet stod förståelse av dynamiken bakom varför projekt blir försenade eller går över budget samt vad är nyckelorsakerna till att projekt hamnar i onda cirklar med mer och mer defekter och förseningar samt bakgrunden till projekt fastnar på 90% klart. Efter teorin fick alla sätta sig i förarsätet av ett simulerat projekt för att hitta strategier för att nå projektmålen.

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se