High Velocity Organization coaching and training
Kontakta oss: +46 70 680 6812

Posts Tagged workshop

Att skapa förändringsutrymme – projektforum

I tisdags förmiddag så var jag inbjuden till förändringsnätverket hos Svenskt projektforum för att presentera ”Hur man skapar förändringsutrymme eller att leda under stor osäkerhet”. Det var svårt att hitta hur jag skulle begränsa presentationen först, att skapa förändringsutrymme handlar om så många olika saker men till slut valde jag att inrikta presentation på ledarskapet.   Anledningen till att fokusera på ledarskap är att Change Management börjar med ledarskap och faller om det finns en brist i ledarskapet. 4 Capabilities Leadership Framework är ett väldigt väl fungerande ramverk för ledare i förändring som kan väldigt kort sammanfattas i fyra kompetenser. […]

Senaste inlägg

Snickarbacken 2, 4tr, Stockholm
Phone: +46 8 601 28 51
Website: http://ValueAtWork.se